ورق عرض 20 طول 6 متر

ورق عرض 20 طول 6 متر

6 و 8 و 10 و 12 و 15 میل

ورق عرض 30، 40، 60

ورق عرض 30، 40، 60

ورق عرض 30، 40، 60 طول 6 متر 8، 10، 15 میل

 

صفحه ستون در ابعاد و ضخامتهای مختلف

صفحه ستون در ابعاد و ضخامتهای مختلف

سوراخکاری با دریل و پانچ

 

برش ورق 3 میل الی 30 میل

برش ورق

برش ورق 3 میل الی 30 میل در همه ابعاد

 

صفحه ستون

صفحه ستون

صفحه ستون در ابعاد و ضخامت های مختلف سوراخکاری با دریل و پانچ

صفحه ستون

صفحه ستون